BMI podle obvodu pasu i věku

Obezita je jednou ze zdravotních hrozeb lidské společnosti a je považována za příčinu různých zdravotních problémů, jako jsou srdečně-cévní onemocnění, cukrovka, onemocnění žlučníku, bolesti zad a kloubů, poruchy plodnosti, častá únava i problémy se spánkem. Na druhou stranu i podváha může způsobit zdravotní komplikace, a to deprese, podrážděnost, únavu, osteoporózu, snížení imunity a další. Z těchto důvodů by každý z nás měl svoji tělesnou hmotnost sledovat a v případě, že se odchýlí od hodnot, které se považují za zdravé, se snažit o nápravu. Pro rychlé určení, jestli je potřeba naši hmotnost regulovat, slouží index BMI.

Základní výpočet BMI

Výpočet BMI (body mass index) vychází z úvahy, že podíl tělesných tuků narůstá s hmotností. Existuje několik způsobů výpočtu. Základní, takzvaný metrický výpočet vychází z tělesné hmotnosti a výšky (hmotnost v kg/výška2 v m2), přičemž zdravé BMI se pohybuje v rozmezí 18,5 kg/m2 až 25 kg/m2.

Tento základní výpočet slouží jen k orientačnímu zjištění stavu naší tělesné hmotnosti, protože nezohledňuje další důležité faktory, jako je věk, pohlaví a etnická skupina. Také nebere v úvahu specifika těla, a to hmotnost kostry a rozložení tuků. BMI je tedy potřeba používat jen k rychlému náhledu, na druhou stranu je ale jedním ze základních ukazatelů našeho zdraví.

BMI u sportovců

Hodnota BMI může být výrazně zkreslená u sportovců, kteří mají vysoké procento svalů. Sportovec může mít vyšší BMI než člověk, který trpí nadváhou nebo obezitou. BMI totiž nezohledňuje rozložení tuků a svalů v těle. Svalová hmota má vyšší hustotu než tělesný tuk, proto svalnatí sportovci mohou být zdraví, i když mají vysoké BMI.

Děti a dospívající

Základní výpočet BMI se také nedoporučuje používat u dětí a dospívajících. Body mass index pro děti a mládež do 20 let vychází stejně jako u dospělých z výšky a váhy, ale výsledná hodnota se porovnává s grafy odpovídajícími danému pohlaví a věku, takzvanými růstovými grafy pro děti a mládež.

Pohlaví, věk a další faktory

K posouzení stavu tělesné hmotnosti je potřeba zohlednit několik dalších faktorů:

  • věk – se zvyšujícím se věkem klesá podíl svalové hmoty a roste podíl tuku. Z toho vyplývá, že starší lidé by měli mít nižší hmotnost,
  • pohlaví – muži většinou mají méně tuku a více svalové hmoty než ženy, proto při stejné výšce mají vyšší ideální váhu než ženy,
  • robustnost kostry – lidé s těžší kostrou mají vyšší BMI, i když podíl jejich tělesného tuku je nízký. Robustnost kostry se měří podle obvodu zápěstí,
  • výška postavy – vyšší lidé mají víc svalů než tuků.

Pokročilé výpočty BMI

Modernější výpočty jsou založené na názoru, že nejvíce nebezpečný tuk se ukládá v krajině břišní. Tento tuk se nazývá nitrobřišní neboli viscerální. Jedná se o tuk, který obaluje játra, ledviny i slinivku a negativně působí na jejich funkce. Tělesná stavba lidského těla se podle toho, jakým způsobem se v těle hromadí tuk, dělí na androidní a gynoidní. U lidí s androidní tělesnou kompozicí se tuk ukládá v horní polovině těla a hrozí větší riziko tvorby viscerálního tuku. Gynoidní typ ukládá tuk spíš ve spodní polovině těla a riziko viscerálního tuku je nižší.

Právě na zohlednění obvodu pasu jsou založeny pokročilejší výpočty. Ty odstraňují základní nevýhodu BMI, který může mít stejnou hodnotu u obézního jedince i u sportovce s vysokým podílem svalů.

ABSI (A Body Shape Index)

index tvaru těla, do ABSI kalkulačky se zadává výška, hmotnost a obvod pasu. Výslednou hodnotu kalkulačka porovná se statistickou veličinou zvanou z-skóre a uvede míru zdravotního rizika.

WHR (Waist Hip Ratio)

ukazatel rozložení tuku v těle, počítá se jako poměr obvodu pasu a obvodu boků. Ideální hodnota WHR je pro muže v rozmezí 0,85 až 0,9. Pro ženy je ideální poměr 0,75 až 0,8. Za rizikové se u mužů považují hodnoty vyšší než 0,95 a u žen vyšší než 0,85.

WHR index kalkulačka Výpočet poměru pasu a boků/Waist to Hip Ratio od MedicSpark.cz – zobrazit vysvětlivky a podrobnosti

RFM (Relative Fat Mass Index)

relativní tuková hmotnost, zohledňuje pouze tělesnou výšku a obvod pasu. Výpočet je různý pro muže a pro ženy. Výsledná hodnota se posuzuje pomocí tabulek BMI a podle odborníků má vyšší vypovídací hodnotu než klasické BMI.

  • výpočet pro muže: 64 – (20 x výška/obvod pasu) = RFM
  • výpočet pro ženy: 76 – (20 x výška/obvod pasu) = RFM

Individuální posouzení BMI

K posuzení hodnot jednotlivých indexů je potřeba přistupovat individuálně a považovat je pouze za orientační. Přesné určení podílu a rozložení tuků v těle a z toho vyplývající rizikovosti nemocí, které jsou způsobené obezitou, je potřeba založit na podrobném lékařském vyšetření.

Publikováno
V rubrikách Fitblog